Vårt klimatarbete

Vi vill bidra till social hållbarhet, till jämställdhet och jämlikhet och ett samhälle där olika är en tillgång, inte ett hot. Men hållbarhet handlar om mer än innehållet i våra böcker och utbildningar. Det handlar även om hur vi producerar och transporterar.

Vårt mål är att jobba hårt med klimatfrågorna och att vara transparenta i det vi gör. Vi är inte bäst på allt men strävar efter att bli det, och vi avsätter tid och resurser för att komma dit.

Eftersom vi är starka tillsammans försöker vi lyfta frågan i branschen. Vi deltar också gärna i forskningssamarbeten för att dela vår kunskap och hjälpas åt att förändra.

Bokens klimatavtryck inget för bokmässan, SvD, Artikel som lyfter avsaknaden av klimatarbete i den svenska bokbranschen (2019)
Vad gör den svenska bokbranschen för klimatet? Debatt där OLIKA lyfter frågan, Boktugg (2019)
Adressing Climate Change the Nordic Way Forskningsartikel baserat på 31 företag varav OLIKA är ett, (2020)

2018 gick OLIKA med i initiativet Ett fossilfritt Sverige, för att ta större kliv  i vårt klimatarbete, och även inspirera andra i branschen att gå åt samma håll.

Våra kontor 
Vår el kommer från förnybara energikällor.
Vi skriver ut på papper endast när det är väl motiverat. Vårt arbetssätt är framför allt digitalt.
Vi använder endast Svanenmärkt papper.
Vi sopsorterar på våra kontor och använder miljövänliga lampor.

Vegetariskt
Vi erbjuder vegetarisk mat i våra böcker.
Vi serverar vegetariskt mat när OLIKA bjuder eller arrangerar utbildningar. Vi uppmuntrar våra samarbetspartners till samma sak.

Våra egna resor 
Vi färdas alltid med tåg i Sverige. Vi vill också att vi åker tåg i den mån det går även utanför Sverige.
Men ibland kan det bli aktuellt att flyga (under 2019 flög vi inte). Dock är vi väldigt restriktiga med det och det ska finns starka skäl. I de få fall vi flyger ska  vi klimatkompensera. Men målet är att åka på marken och även att minimera våra egna resor genom att använda den nya tekniken för möten. Vi tror att vi måste ställa om, snarare än att kompensera.

Tryckeri för böcker och marknadsmaterial
Vi trycker sedan 2015 på FSC-märkt papper och sedan mars 2018 endast på Svanenmärkta tryckerier och Svanenmärkta och FSC-märkta papper.
Vårt tryckeri i Riga använder bara fossilfria energikällor när de trycker.
Vi trycker även våra vepor och marknadsmaterial på Svanenmärkta tryckerier.
Målet under 2020 är att säkerställa att all vår produktion av material skapas med annat än fossila bränslen.

Tryck på återvunnet papper
Vi arbetar också för att gå över till att trycka på returpapper där det är möjligt. Parallellt med det ökar vi på produktionen av digitala böcker, både e-böcker och ljudböcker.

Transporter
Vi ser över transporterna från tryckeriet till vårt lager i Sverige som ligger i Falun.
Vårt mål under 2020 är att se över hur våra distributörer jobbar med miljö och med vilka transporter de använder för att få ut våra böcker till våra kunder. Målet är att hitta klimatkloka transporter och att hitta samarbetspartners  som använder annat än fossila bränslen.

Hur återvinns böcker? 
Från mars 2019 har vi försett varje bok med en text om hur den ska återvinnas: En bok har ett långt liv!
Det bästa är ju att ge bort böcker till loppisar, till kompisar, till förskolor och skolor eller bibliotek!

Så här återvinner du böcker beroende på om de är Svanemärkta eller inte:

1) Svanemärkta böcker kan alltid återvinnas som tidningar då det lim som finns är anpassat för återvinning. Detta enligt Svanen själva.

2) Vissa av våra äldre titlar i lagret är inte Svanenmärkta. Då tas pärmen bort och läggs i brännbart avfall medan själva inlagan sorteras som tidningar.

Bibliotek
Vi på OLIKA älskar bibliotek! De möjliggör att en bok kan läsas om och om igen. Sharing is caring!

Har du idéer på mer saker vi kan göra i vårt klimatarbete?
Välkommen att höra av dig till Marie på marie (at) olika.nu!