Vårt klimatarbete

Hållbarhet är ett ledord på Olika. Det är anledningen till att vi finns. Vi vill bidra till social hållbarhet, till jämställdhet och jämlikhet – ett samhälle där där olika är en tillgång, inte ett hot.

Men hållbarhet handlar om mer än innehållet i våra böcker och utbildningar.

2018 gick vi med i initiativet Ett fossilfritt Sverige, för att ta större kliv  i vårt klimatarbete, och även inspirera andra i branschen att gå åt samma håll.

Vårt mål är att jobba vidare på områdena nedan och att vara transparenta i det vi gör. Vi är inte bäst på allt men strävar efter att bli det, och avsätter tid och resurser för att komma dit.

Vår klimatpolicy och våra mål ser ut så här:

Våra kontor 
Vår el kommer från förnybara energikällor.
Vi skriver ut på Svanenmärkt papper endast när det är motiverat. Vårt arbetssätt är framför allt digitalt.
Vi köper Svanenmärkt papper.
Vi sopsorterar på våra kontor och använder miljövänliga lampor.

Vegetariskt
Vi erbjuder vegetarisk mat i våra böcker.
Vi serverar vegetariskt mat inom Olika och uppmuntrar våra samarbetspartners till samma sak.

Våra egna resor 
Vi färdas alltid med tåg i Sverige. Vi vill också att vi åker tåg i den mån det går även utanför Sverige.
Men ibland när vi måste åka utomlands färdas vi med flyg. Det är några gånger per år. Men vi jobbar för att få in ännu mer tåg, och andra arbetssätt, så att vi minimerar flygandet ännu mer. Här ska vi ta ännu större kliv under 2019.

Tryckeri för böcker och marknadsmaterial
Vi trycker sedan 2015 på FSC-märkt papper och sedan mars 2018 endast på Svanenmärkta tryckerier och Svanenmärkta och FSC-märkta papper.
Vårt tryckeri i Riga använder bara fossilfria energikällor när de trycker.
Vi trycker även våra vepor och marknadsmaterial på Svanenmärkta tryckerier.
Målet under 2019 är att säkerställa att all vår produktion av material skapas med annat än fossila bränslen.

Transporter
Vi ser över transporterna från tryckeriet till vårt lager i Sverige.
Vårt mål under 2019 är att se över hur våra distributörer jobbar med miljö och med vilka transporter de använder för att få ut våra böcker till våra kunder. Målet är att hitta klimatkloka transporter och att hitta samarbetspartners  som använder annat än fossila bränslen.

Hur återvinns böcker? 
Från mars 2019 kommer vi att förse varje bok med en text om hur den ska återvinnas.
Det bästa är ju att ge bort böcker till loppisar, till kompisar, till förskolor och skolor, ja, kanske till och med till bibliotek?
Om det inte går kan boken återvinnas som tidningar, om pärmen tas bort (när det är hårdpärm):
Läs mer på återvinningsbar.se

Den cirkulära ekonomin? 
Böcker finns i en cirkulär ekonomi redan med våra viktiga bibliotek runt om i Sverige.
Målet under 2019 är att Olika ska bidra ännu mer till det framöver, och vi ska klura på hur det ska gå till.
Har du några idéer på hur de ska gå till? Dela gärna med dig!

Har du idéer på mer saker vi kan göra knutet till klimatet? Ros eller ris?
Hör gärna av dig till marie@olika.nu.