Vara vänner – tema i pedagogbrev #2

Pedagogbrev #2 mars 2015

Välkommen in i en normkreativ värld!

Här kommer OLIKAs andra pedagogbrev som handlar om att vara vänner och som erbjuder övningen lekkompetens.

 

 

inlaga_pingis_s22Vara vänner

Hur är en bra vän egentligen? Det är en fråga som det ofta pratas mycket om på förskolor. När vi är bra vänner så tar vi hand om varandra och visar hänsyn, men vi kan också driva vår egen vilja och leken framåt.

Att leka tillsammans är verkligen en utmanande och utvecklande verksamhet och en ständig balansgång som många barn behöver hjälp i.

Att vara bra på att leka ger oss frihet. När vi har hög lekkompetens blir det oftare lättare att utmana olika normer som finns. Till exempel kön eller ålder. Därför blir att stötta barn att utveckla sin lekkompetens samtidigt ett sätt att vidga förskolans normer. Målet är att ge barn större frihet. Och möjlighet att vara så som det passar just dem.

Som vuxen kan det också vara bra att fundera kring om vi ser viss typ av socialt samspel som bättre än annat. Här är det viktigt att se varje barn som unika individer, så att det stöd vi utformar inte utgår från vissa sociala normer utan från det enskilda barnets behov.

 

ÖVNING lekkompetens:

För att stötta förskolans barn behöver vi reflektera kring vilka barn som har en hög lekkompetens och vilka barn som behöver stöd. Den här övningen går både ut på att observera och att sedan gemensamt reflektera i personalgruppen. Börja med att under en avsatt tidsperiod, till exempel en vecka, observera och titta på barns lekmönster.

 

T I T T A   P Å   A S P E K T E R   S O M :

• Finns det barn som har lättare än andra att hitta lekkamrater och att leka utan större konflikter?
• Finns det barn som har svårare att leka? Att hitta lekkamrater?
• Finns det barn som ofta hamnar i konflikter?
• Finns det barn som ofta söker negativ uppmärksamhet?
• Finns det barn som ofta har svårt att komma in i/dra sig ur lekar på ett positivt sätt?
• Finns det mönster på förskolan som skapar grupperingar som försvårar för alla barn att delta i lekar på ett likvärdigt sätt?
• Finns det barn som har svårt att leka på i olika konstellationer, som alltid vill leka själv eller alltid i en liten eller stor grupp?

 

När ni har studerat barnen, använd era anteckningar och fundera gemensamt i personalgruppen kring de resultat ni fått fram.

R E F L E K T E R A   K R I N G   F R Å G O R   S O M :
• Vilka ingredienser kan ni hitta i den goda lekkompetensen?

• Kan vi se tillfällen då lekkompetensen hjälper barnet att agera i en vidgad
norm? Till exempel leka över könsgränser eller åldersgränser?

• Vilka ingredienser kan ni hitta i den mindre utvecklade lekkompetensen?

• Finns det förväntningar från personalens sida om ett ”rätt” sätt att leka?

• Hur kan vi hjälpa de barn som behöver det att utveckla sin lekkompetens?

• Finns det förändringar vi kan göra på förskolan som förändrar lekmönster till det bättre generellt? T.ex. byta plats på leksaker, göra övningar eller aktiviteter?

 

 

pingis_raffe_3dFörebilder

Ett sätt att prata om hur en är en bra vän är att läsa böcker som gestaltar vänskap.

I ”Pingis & Raffe hittar en vän” (ca 1-3 år) följer vi de två figurerna på väg till stranden. Vi får se att de hjälper varandra, turas om och delar med sig. Men också att de öppnar sin tvåsamhet för en ny kamrat de stöter på. Genom boken ges möjlighet att tala om olika sätt att agera i relation till andra.

 

badbomber_3dI boken ”Badbomber & simhopp” (ca 3-6 år) får vi följa Mertsi och hans vänner på badhuset. Mertsi leker i grupp men är mer rädd och försiktig än sina kamrater. Men med deras stöd och hjälp kan han delta, ha roligt och även utmana sig själv. En positiv skildring av när vänner fungerar som en positiv kraft i våra liv.

 

Nästa tema är: Inkludering: syns jag finns jag!

 

Det här är OLIKAs nyhetsbrev till pedagoger. Ungefär en gång i månaden kommer du som på ett eller annat vis arbetar med barn att få ett liknande brev, varje gång på ett nytt tema men alltid med kunskapspåfyllnad och inspiration. Vi hoppas att det ska vara ett enkelt och roligt sätt för dig att reflektera kring frågor som kommer upp i ditt möte med barnen. Vill du få det i din inbox anmäler du dig enklelt här på hemsidan! 
By | 2017-08-24T17:24:11+00:00 mars 31st, 2015|Uncategorized|2 Comments

About the Author:

2 Comments

  1. Kristina Murray Brodin 2015-08-06 vid 06:46

    Kan ni skicka de tidigare breven också

  2. Karin Salmson 2015-08-11 vid 11:18

    Hej Kristina!
    De tidigare breven ligger ute här på sidan.

    Det har tagit lite stopp med utskicket på grund av att vi måste lösa att det är så många som vill ha brevet, och systemet har svårt att hantera det.

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.