Value Screen

ValueScreen är en metod framtagen av Olika kommunikation för att underlätta för företag, organisationer och kommunikationsbyråer att skapa en modig, värderingsdriven och hållbar kommunikation.

Konkret innebär metoden att kampanjer analyseras före lansering eller som utvärdering. Genom att ta sig tid att lyfta på ett antal olika stenar reducerar vi risker och skapar större trygghet hos vår uppdragsgivare. Det gör att vi vågar mer tillsammans och budskapen får större genomslagskraft.

Analysen utgår från ett antal olika ”röster” om en viss kampanj och inbegriper bland annat de olika diskrimineringsgrunderna:

Feministen som ser till jämställdhet och könsroller

Invandraren som ser till etnicitet

Gaypersonen & henpersonen som ser till sexualitet och familjeform

Barnet/ungdomen/pensionären som ser till ålder

Funktionspersonen som ser till funktionsvariationer

Miljöhjälten som ser till miljö och etik knutet till miljöfrågor

PR-konsulten & journalisten som ser till nyhetsvärde

– Nättrollet som uttrycker negativa åsikter