Vår pedagogik

Olika har tilldelats både Rättvisepriset och Stenbecks stipendium för arbetet med att utmana begränsande stereotyper och bidra till ett inkluderande samhälle. Vi har helt enkelt fått priser för att vi driver förändring! Och det är vad vi erbjuder i våra utbildningar också. Vi har mångårig erfarenhet av att leverera uppskattade föreläsningar och utbildningar kring normer, mångfald, jämställdhet, diskriminering, HBTQ och mänskliga rättigheter.

Vår erfarenhet och mångsidighet när det gäller olika målgrupper gör att vi är skickliga på att anpassa föreläsningar så att de både känns och blir angelägna och intressanta. Vi kombinerar teori, forskning och lagstiftning med konkreta exempel och praktiska tips och idéer. För att driva och skapa förändring krävs en gemensam kunskapsgrund och praktiska förslag på hur vi kan göra för att förändra. Annars lämnas den som lyssnar med att själv fundera ut hur kunskapen ska omsättas i praktiken. För oss det viktigt att som pedagogisk metod knyta samman teori och praktik och ge tydliga exempel på hur konkret förändring ska kunna skapas. Vi vill att den som är med på våra utbildningar ska känna att de vet hur de ska gå vidare in sin konkreta och praktiska verksamhet.

I våra utbildningar blandas teori med reflektion och övningar. Det blir också ett tillfälle att ta upp specifika utmaningar i er verksamhet. Vårt mål i all vår utbildning är att inte bara ge ny kunskap och insikter utan också skapa en egen drivkraft hos deltagarna så att förändringsmöjligheterna för er verksamhet lever kvar.

 

Olikas pedagogik sprids i nytt EU-projekt: Education for Equality – Going beyond gender stereotypes

Vår pedagogik sprids och utvecklas! Tillsammans med Teso och Unicef i Italien, COGAM i Spanien, FBI centre i Österike är Olika med i ett treårigt projekt ”Education for Equality” för att ta fram bra strategier och för att sprida kunskap om hur vi kan arbeta jämställt och inkluderande med barn. Fokus är på genus, olika familjeformer och att motverka rasism.

Läs mer om vårt samarbete här: Education for Equality