Våra kunder

Våra kunder är en brokig skara, alltifrån förskolor, skolor och bibliotek till barnavårdscentraler, privata näringslivet och ambassader. Gemensamt för alla är att de, liksom vi, vill jobba med positiv förändring och för ett mer inkluderande samhälle. Några av våra uppdragsgivare och  samarbetspartners ser du nedan.

För offert, frågor eller rådgivning, välkommen att kontakta oss på utbildning@olika.nu.
Det går också utmärkt att ringa Kristina på 0737-03 35 62.

Just nu sprids och utvecklas vår pedagogik tillsammans med Teso och Unicef i Italien, COGAM i Spanien, FBI centre i Österike. Läs mer om vårt samarbete här: Education for Equality