Föreläsare

Alla våra utbildare har lång erfarenhet av att föreläsa och handleda. De har expertkunskaper som de är bra på att kommunicera och omsätta till praktiska exempel. Dessutom är de väldigt trevliga!

”Jämställdhet och att arbeta med normkritik gör att vi ser fler möjligheter. Det stärker barn och unga att stå upp för sig själva, sina drömmar, bli modiga, säga ifrån när det behövs.”

Kristina Henkel var en av Sveriges första jämställdhetskonsulter när hon startade sitt företag Jämställt. Hon har länge drivit  frågor om jämställdhet, normkritik och inkludering i förskola och skola. Kristina har skrivit  succéboken Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2, en bok som är förändringsgodis för alla som vill göra jämställdhet. Kristina har även skrivit boken En jämställd förskola & skola, samt gjort filmerna För en jämställd skola åt Skolverket.

 

”Det är vår skyldighet som vuxna att alltid vara på barnens sida och att stå upp för alla människors lika värde. Med kunskap och praktiska metoder kan vi förändra!”

 Jeanette Rahbe har lång erfarenhet av att utbilda om jämställdhet och normkritik. Hon har expertkunskaper om den värsta baksidan av vårt ojämlika samhälle: trakasserier, våld och sexuella övergrepp, och nätmobbning. Jeanette Rahbe har barnets perspektiv i fokus och utgår ifrån alla de berättelser som hon tagit del utav under 15 års arbeta med utsatta barn och ungdomar.

 

leone

”Att vara ung är inte alltid så lätt. Den värld vi har idag är på många sätt ytlig och tävlingsinriktad. Därför är det så viktigt med jämställdhet. Att vi tillsammans kan göra skillnad.”

Leone Milton är utbildad i sociologi och arbetar som journalist och redaktör med fokus på frågor om ungas hälsa och jämställdhet. Leone skriver för en mängd olika tidningar och driver poddarna Bianca & Leones lyckopodd och Social kontroll. Leone har bland annat skrivit boken Ta makten – för att det funkar! tillsammans med Marie Tomicic. En bok som riktar sig till tonåringar och tar upp ämnen som självkänsla, självmedkänsla, rädslor och ångest, och pekar på strategier för att må bra.

 

johanna-2

”Normkritik är som en ständig utvecklingsresa för mänskliga rättigheter. Har vi väl tagit det första steget så ser vi att det inte är svårt utan något som ökar vår kreativitet.”

Johanna Ivarsson är utbildad socionom och arbetar bland annat på Malmö högskola. Innan dess har Johanna ägnat många år av sitt arbetsliv i skolans värld. Förutom att hon utbildar hos Olika är hon är inspiratör och utbildar unga i frågor om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Johanna har skrivit den populära boken Normkreativitet i förskolan. Boken handlar om vad normkritik betyder och vägar till likabehandling.

 

marie

”Att bråka med normer, vrida och vända på dem är viktigt. Det handlar om vad vi som människor kan göra, säga, drömma om, och hur vi kan påverka det samhälle vi lever i. Vi måste tänka större än det som är nu!”

Marie Tomičić har sin bakgrund i akademin som forskare och lärare i organisatorisk förändring, ledarskap och kreativitet. Hon har skrivit succéboken Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2. Boken handlar om genusfällor i vardagen och är förändringsgodis för alla som vill göra jämställdhet. Boken har blivit översatt till norska, spanska, serbiska och koreanska. Marie har även skrivit boken Ta makten – för att det funkar!