Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar till kommunikation- och reklambyråer och kommunikations- och marknadsavdelningar. Det kan handla om att få ökad förståelse för vad jämställdhet och jämlikhet betyder och vad som skiljer normkritik från normkreativitet. Eller så handlar det om att vi tillsammans i en workshop analyseras kampanjer, egna eller andra,  med hjälp av Value Screen och stämmer av mot den egna värdegrunden. Med våra utbildningar vill vi ge ökade kunskaper och vidgade perspektiv som ger förutsättningar för att skapa en än bättre kommunikation.