Har du ett manus som du tror passar för Olika förlags utgivning?

OLIKA ger framför allt ut barn- och ungdomsböcker och jobbar med genus och mångfald utifrån ett normmedvetet perspektiv. Vi ger även ut metodböcker riktade till vuxna.

Läs mer om vår verksamhet innan du skickar in ditt manus till oss. Vi vill också att du skickar med dina tankar om varför du tror att ditt manus passar vårt förlags profil med genus och mångfald. (Notera att det inte är ett krav på bokens tema, utan på grundläggande kunskap och värderingar rörande gestaltning, representativitet etcetera.) OLIKA arbetar med det normkritiska perspektivet, det går ut på att inkludera olikheter på ett självklart sätt, att synliggöra utan att peka ut.

Därför väljer vi t.ex. hellre ett manus om någon som är med om ett äventyr (och råkar sitta i rullstol) än ett manus som handlar om att någon sitter i rullstol. Att göra det som kan tyckas utanför normen självklart är det sättet vi vill arbeta med normer på. Genom att göra på det sättet undviker vi den absolut vanligaste fällan när en vill utmana normer – nämligen att få den oönskade konsekvensen att normer istället förstärks. Som författare eller illustratör behöver du inte vara expert på detta, för det är vi, och det räcker med att du är nyfiken och intresserad och vill jobba på samma sätt.

Vi läser alla manus som skickas till oss!

Vårt mål är alltid att ge besked om boken antagits eller ej inom 3-6 månader. För oss handlar det inte bara om att ett manus är bra, det handlar också om huruvida det passar in i vår utgivningsbild, vår strategi, vår affärsidé och så vidare. Vi ger endast ut ett fåtal manus varje år, därför kan det ta lite tid i vår beslutsprocess.

OBS! För att vi ska kunna svara är det viktigt att din mailadress finns med i samband med att manuset skickas. Skriv kontaktuppgifter så att de inte kommer bort, gärna både på följdbrev och manus.  

Är du författare, gör så här:

 • Läs om vår avtalsmodell först!
 • Skicka ett komplett och genomarbetat manus. Ofullständiga eller icke genomarbetade manus kan vi inte ta emot eller bedöma.
 • Vi tar ENBART emot manus i pappersform. Så var snäll och skicka inte in ditt manus digitalt.
 • Du behöver inte ha bilder till ett bilderboksmanus, vi matchar text och bild.
 • Skicka med en beskrivning av vem du är och varför du tror att ditt manus passar vårt förlags utgivning.
 • Glöm inte att ange mail, telefon och adress så att vi kan kontakta dig. För att vi ska kunna ge dig svar vill vi att du skriver din mailadress på följebrevet.
 • Vi returnerar inte manus! Skicka bara kopior.
 • Vi ger inte ut böcker för ungdomar eller skönlitteratur för vuxna.
Tips!
 • Är det en bilderbok du vill skicka in, tänk då på längden på texten och hur du tänker dig att upplägget ska se ut i en färdig bok. Numrera sidorna så att du får en känsla för hur lång berättelsen är. Tänk också igenom vilken åldersgrupp din bok riktar sig till och anpassa den därefter.
 • Är det en kapitelbok av modell längre? Just nu ge vi ut böcker för åldern 0-3, 3-6, 6-9 Lättläst + 6-9 Lättlästa kapitelböcker. Vill du skicka en bok som är i ett annat format eller för en annan målgrupp – skicka då FÖRST en synopsis, ev. med något provkapitel. Det är inte någon idé att du skickar hela manuset innan du vet om vi är intresserade (så sparar vi både miljö och ekonomi).

Är du illustratör, gör så här:

 • Läs om vår avtalsmodell först!
 • Vill du skicka enstaka bilder, skicka dem i pappersformat (skicka ej original utan kopior) för bedömning.
 • Har du en portfolio på nätet, skicka ett mail med en länk till illustrator@olika.nu
 • Skicka med en beskrivning av vem du är och varför du tror att dina illustrationer passar vårt förlags utgivning.
  Om vi lägger in dig i vår illustratörsdatabas kontaktar vi dig om och när det finns ett manus som vi tror passar.
 • PDF:er med flera bilder kan skickas i lågupplöst format till illustrator@olika.nu (OBS inte en PDF per bild)
 • Tänk på att de bilder du skickar gärna får vara ”barnboksmässiga” – då blir det lättare för oss att tänka hur de skulle kunna passa med ett barnboksmanus. Andra typer av bilder kan du så klart också skicka, men en portfolio med endast ”vuxen” ton blir svårare för oss att bedöma.

 

Skicka ditt material och följebrev till:
OLIKA förlag AB
MANUS
Styrmangatan 19, 2 tr
252 70 RÅÅ

OBS! Glöm inte att skriva kontaktuppgifter och mailadress på följebrevet.
Mailadressen är en förutsättning för att vi ska kunna kontakta dig. Har vi ingen mail kan vi inte höra av oss.
Inskickade manus/illustrationer returneras inte – så skicka inga original!

Varmt välkommen med ditt manus och illustrationer! 

Ps.
För den som önskar feedback på sitt manus kan vi rekommendera Författarcentrum. De erbjuder lektörslösningar mot en mindre kostnad (www.forfattarcentrum.se). På nätet finns också många som erbjuder lektörstjänster mot ersättning. Vi kan tyvärr inte ge feedback utöver vårt utgivningsbeslut.