Olika hudfärg

För barn är det viktigt att få se bilder och berättelser med barn och vuxna som ser ut som en själv. Om vi öppnar en dagstidning så blir det tydligt hur skev representationen är när det gäller till exempel hudfärg. Enligt Svenska barnboksinstitutets bokprovning 2018 av bilderböcker för barn hade 91% av alla huvudpersoner vit hudfärg. Det vill vi på OLIKA ändra på. 44% av våra huvudpersoner har olika mörka hudfärger, du hittar dem i de här böckerna: