KÄNSLOR & GRÄNSER

#metoo har satt ljus på frågor om känslor, gränser och våld. Här hittar du böcker som knyter an till det, och som på olika sätt belyser det här med att sätta gränser, sätta ord på känslor eller att lyssna inåt.