Här hittar du böcker som skildrar barn och vuxna med olika normbrytande funktionsvariationer, med fokus på barn med synliga funktionsvariationer eftersom sådana böcker saknas.