Här finns böcker där alla familjemedlemmar inte har samma hudfärg. Vi är medvetna om att det inte alltid syns när en är adopterad, men vi har ändå valt att samla de böcker som synliggör den här familjeformen på ett självklart och inkluderande vis.