• Leskri vann ja to stanjan. Abbo dad kammar tji tjiron dolle divus. Malva jar to stanjan kokkaro. Dre stanjan honkar Sol – sjukkrast gräj Malva jurat. Dova honkar libra trinn te Malva ta leskri dad. Malva kamlar gräjer. Tjakker daddendejjas dad Valentin. Malva vann jana sas te gräjer ta kli butt ta lattjot! Malva dre stanjan är utgiven på resanderomani, en av de varieteter av romani som flest talar i Sverige. Även del 1 och 2 i serien om Malva finns översatt till resanderomani. För översättningen står Eleonor Frankemo. Här hittar du boken i svenskt original! Boken passar barn som precis har börjat läsa. Korta meningar och lite text per sida. Den fungerar utmärkt för högläsning också!
  • Malva bidrar. Dad blidrar tji gata. – Kammar diro kasskaron? pennar kav. – Ehe! – Kammar diro diros kollovar? – Ehe! Anten! Ni nasjt dova ja! Andre divus najst Malva kli. Dova honkar libra dy te Malva ta leskri dad. Malva kamlar gräjer. Dad honkar gräjtrajjs. Malva site kli är utgiven på resanderomani, en av de varieteter av romani som flest talar i Sverige. Även del 1 och 3 i serien om Malva finns översatt till resanderomani. För översättningen står Eleonor Frankemo. Här hittar du boken i svenskt original! Boken passar barn som precis har börjat läsa. Korta meningar och lite text per sida. Den fungerar utmärkt för högläsning också!
  • Malva kanslar dolle. Dre helko truppon. Leskri jurar gräjerna ta leskri janar. Leskri mostfara kli. Abbo dad pennar tji. Dolle honkar libra jekkte Malva ta leskri dad. Malva kamlar gräjer. Dad honkar trajjs gla dova. Bahi gla dadendejja. Leskri pukkar te sirons dad Valetin. Lo honkade lattjo ninna gräjer. Malva ta gräjerna är utgiven på resanderomani, en av de varieteter av romani som flest talar i Sverige. Även del 2 och 3 i serien om Malva finns översatt till resanderomani. För översättningen står Eleonor Frankemo. Här hittar du boken i svenskt original! Boken passar barn som precis har börjat läsa. Korta meningar och lite text per sida. Den fungerar utmärkt för högläsning också!