Normkreativitet, hur funkar det?2018-09-14T14:23:47+00:00

Föreläsning: Normkreativitet, hur funkar det?
– från diskriminering till inkludering!

  • Hur påverkar normer barnens identitetsskapande och självkänsla?
  • Hur hänger de olika diskrimineringsgrunderna ihop?
  • Hur ger vi barnen fler möjligheter?

Normkreativitet sätter fokus på görandet. Vi har alla med oss olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt bemötande av andra människor. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på, kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande verksamhet där fler berättelser och perspektiv får plats. Ni får kunskap om vad normkritik innebär och de olika diskrimineringsgrunderna samt hur de samverkar. Normkreativitet handlar om att se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper. Föreläsningen bygger bland annat på boken Normkreativitet i förskolan och riktar sig till pedagoger i förskola och skola, föräldrar samt alla andra som på något sätt möter barn och ungdomar i sin verksamhet. Vi anpassar föreläsningen efter er målgrupp.

Här kan du ladda ner en pdf om föreläsningen: Normkreativitet hur funkar det

Sagt om föreläsningen:
”Att börja prata om normer, skillnaden mellan tolerans och inkludering, har verkligen varit en ögonöppnare.”
”Nu förstår jag mer om de olika diskrimineringsgrunderna etnicitet, kön, sexualitet och funktionsnedsättning och har fått verktyg att arbeta med detta. Tack!”

Vill du boka en föreläsning?
Varmt välkommen att kontakta Kristina Henkel
kristina(at)olika.nu eller 0737-03 35 62

Vi har fler intressanta & spännande utbildningar!
Läs mer genom att klicka på rubrikerna nedan:

100 möjligheter – jämställdhet i praktiken
Normkreativitet -hur funkar det?
Boken som ögonöppnare
Pannkakor och superhjältar
Stora pojkar gråter också
Mamma, pappa eller förälder?
Kroppar, snippor och snoppar
Ta makten