Föreläsning: Kroppar, snippor och snoppar
– om barns sexualitet

  • Varför är det viktigt att vi pratar med barn om kroppen och sexualitet?
  • Hur förklarar vi för barn och vilka ord kan vi använda?
  • Hur ger vi alla barn en god självkänsla?

Tillsammans kan vi göra mycket för att barn ska få en sund inställning till sin kropp, sitt kön, och sitt samspel med andra. När vi bemöter barnen utan skuld, skam och gamla föreställningar hjälper vi dem i deras utveckling till hela individer där sexualiteten är en del. Genom att prata om kroppen, känslor, gränser och sexualitet kan vi lägga grunden för en positiv kroppsbild och en ansvarstagande sexualitet i framtiden. Orden är också viktiga för att det hjälper barn att berätta om de blir utsatta för övergrepp. På utbildningen tar vi även upp vikten av att prata med barnen om bra och dåliga hemligheter.

Föreläsningen bygger på böckerna Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 och Normkreativitet i förskolan. Föreläsningen riktar sig till pedagoger i förskola och skola, föräldrar samt alla andra som på något sätt möter barn och ungdomar i sin verksamhet. Vi anpassar föreläsningen efter er målgrupp.

Här kan du ladda ner en pdf om utbildningen Kroppar snippor och snoppar

Sagt om utbildningen:
”Att förklara hur barn blir till lite som ett kakrecept – så bra!”
”Ingen pratar om det här. Nu har vi ord och nu kan vi förändra.”
”Barn har alltid lekt sexuella lekar. Det är viktigt att det finns gränser precis som i alla andra lekar.”

Vill du boka en föreläsning?
Varmt välkommen att kontakta Kristina Henkel
kristina(at)olika.nu eller 0737-03 35 62

____________________________

Olika utbildning, vi har fler intressanta & spännande utbildningar:

100 möjligheter – jämställdhet i praktiken
Normkreativitet – hur funkar det?
Boken som ögonöppnare
Ta makten – för att det funkar!
Pannkakor och superhjältar
Stora pojkar gråter också
Mamma, pappa eller förälder?
Kroppar, snippor och snoppar