Normkreativitet i förskolan

289 kr

Ny reviderad upplaga, efter lagändringar i diskrimineringslagen!

“Det här är en av de viktigaste fackböckerna för förskolan idag”
Ulf Mårtensson, BTJ

Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar!
Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas ger författarna och utbildarna  Karin Salmson och Johanna Ivarsson konkreta tips på hur kunskap kan bli till kreativ verklighet i vardagen på förskolan.

 

Provläs här!

 

Ladda ner kostnadsfria övningar ur boken:
Stjärnfamiljen
Heppboll
Checklista för en normkreativ bokhylla!

Vi erbjuder föreläsningen Normkreativitet hur funkar det? Från diskriminering till inkludering!

Art. nr. 9789188613462 Kategorier: , ,

Beskrivning

Författare: Karin SalmsonJohanna Ivarsson
Illustratör: Emili Kvarnström Svensson
Formgivare: Emili Kvarnström Svensson
Utgivningsår: 2015, augusti / reviderad upplaga 2017, oktober
Storlek: 179 x 155 x 25 mm
Vikt: 340 g
Sidantal: 332 sidor
Flexband/Danskt band
Miljömärkning: FSC, Svanen
Tryckt i Riga

Saxat ur bokens innehåll:
Kapitel 1: Varför ska vi arbeta med normer?
Kapitel 2: Förskolans normbygge
Kapitel 3: Makt & motstånd
Kapitel 4: Plan mot kränkande behandling
Kapitel 5: Lässtunden som normbyggare
Kapitel 6: Åldersnormer
Kapitel 7: Kropps- & funktionsnormer
Kapitel 8: Sexualitetsnormer
Kapitel 9: Familjenormer
Kapitel 10: Etnicitetsnormer
Kapitel 11: Könsnormer
Kapitel 12: Genusnormer
Kapitel 13: Tros- & religionsnormer
Kapitel 14: Socioekonomiska normer
Kapitel 15: Skyddsfaktorer
Kapitel 16: Riskfaktorer
Kapitel 17: Fysiska & sociala rum
Kapitel 18: Kreativitet som smittar & förändring över tid

Sagt om boken:
Det här är en utvecklande och användbar bok.

[…] Boken ger förskolepedagogen ett unikt verktyg i arbetet med
likabehandling. De olika diskrimineringsgrunderna belyses och de teoretiska resonemangen transponeras till
praktiskt arbete både i arbetslaget och i barngruppen med hjälp av olika övningar, reflektionsfrågor, checklistor
och lästips. Det här är en av de viktigaste fackböckerna för förskolan idag, den visar hur våra normer påverkar arbetet på förskolan och ger stor hjälp till att förändra detta.
Ulf Mårtensson, BTJ

Nu har jag läst eran bok Normkreativitet i förskolan från pärm till pärm och känner bara wow. Det här är den bästa bok om att arbeta med normkritik jag har läst.
Anette Carlsson, genuspedagog

Boken är väldigt bra och något jag särskilt vill framhålla som bra är de olika perspektiv eller aspekter som behandlas i olika kapitel. Jag har också visat den för studenter när jag undervisat om normkritik. […] en praktisk och väldigt användbar bok i praktiskt arbete i förskolan. 
Catarina Arvidsson, lärare i utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet

Boken Normkreativitet i förskolan är fantastisk, en av de bästa böckerna jag läst.
Johanna, läsare

Äntligen! En bok jag har väntat på länge!
Jasna Kumric, förskolepedagog

Detta är en lättläst bok med tydliga kopplingar till förskolans vardag som lyfter alla diskrimineringsgrunderna. Ett perfekt stöd i arbetet med likabehandlingsplanen för förskola, fritidshem och skolans yngre år.
Annette Carlsson, genuspedagog Karlstads kommun

Det har länge behövts en sådan här bok som spänner över alla diskrimineringsgrunder och samtidigt är enkel att ta till sig. Jag tycker om vinkeln med kreativitet, eftersom den visar på ett lustfyllt sätt att skapa verklig skillnad för barn.
Maria Hulth, jämställdhetsexpert på utbildningsföretaget Jämställt.

Äntligen en praktiskt inriktad bok om normkritik som riktar sig specifikt till förskola. Det är i förskolan som det händer, det här det livslånga lärandet börjar. Det är viktig för oss är att arbeta med mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på.  Att få en bok i handen hur vi kan arbeta med dessa frågor, känns väldigt bra.
Anette Bergmasth, förskolechef

Boken är tätt kopplad till förskolans arbete, både i teori och praktik. Den är lättförståelig och ger konkreta tips på hur man kan lyfta likabehandlingsarbetet i både barn- och personalgrupp.
Bloggen Barnkulturen