Högtidsboken

289 kr

En inkluderande metodbok som påminner om det gemensamma i våra högtider och vad det innebär att vara människa!

Vill du fira högtider som du inte har firat förut?
Vill du hitta nya roliga sätt att arbeta inkluderande?
Vill du ha fantasifulla förslag för att uppmärksamma viktiga årsdagar?

Barn tänker stora tankar och ställer stora frågor. Gemensamt för många olika högtider, både religiösa och kulturella, är att de ger oss möjlighet att filosofera tillsammans. Det kan vara kring tacksamhet, barns rättigheter, ljusets återkomst på våren eller en bra skörd. Att uppmärksamma olika högtider är ett sätt att fira den mångfald som finns i Sverige. Den här boken vill inspirera till hur vi kan göra vardagen festlig och inkluderande!

Provläs här!

Beskrivning

Författare: Karin Salmson, Johanna Ivarsson, Emil Åkerö
Illustratör: Maija Hurme
Formgivare: Emili Kvarnström Svensson
Utgivningsår: 2019 (juli)
Storlek: 180 x 155  mm
Sidantal: 270 sidor
Flexband/Danskt band
Miljömärkning: FSC, Svanen
Tryckt i Riga

Sagt om boken:

Boken är lekfullt illustrerad med Maija Hurmes färgglada kritbilder. Stor vikt har lagts vid hur man tar upp de olika religiösa högtiderna utan att utöva religionen eller hantera en fråga på ett okänsligt sätt. Författarna lyfter likheter och allmängiltiga frågor kring de olika dagarna på ett mycket respektfullt sätt. Högtidsboken kan inspirera, underlätta och ge kul tips vid planering.
Tin Carleson, BTJ

Högtider är så starkt förknippad med traditioner och förväntan. Vi gör mycket i förskolans verksamhet kopplat till just traditioner.  Vi behöver stanna upp och fundera vilka högtider vi har och fråga oss varför. Idag lever vi i ett samhälle i ständig förändring och förskolan är en viktig del av det. Den här boken är ett utmärkt stöd för pedagoger för att få en förståelse av vilka traditioner vi har och vilka som vi behöver förändra. Den är full av tips och kreativitet. Så bra.
Anette Bergmasth, rektor

När jag läst boken blir jag både glad och tacksam. Jag har länge letat efter en bok som kan stötta pedagoger i arbetet med högtider, religion och kultur i förskolan – och nu finns den! Författarna ger oss en bok som gör religion och kultur till något lustfyllt och konkret snarare än ängsligt och fyrkantigt – som jag har väntat på just det!
Matilda Herman, pedagogisk utvecklingsledare

Det jag uppskattar med Högtidsboken är att jag får lättare fakta som tillsammans med övningar sätter religiösa traditioner och uttryck, eller historiska temadagar, i ett enkelt och vardagsnära sammanhang. Författarna har helt enkelt hittat högtidens kärna, eller något uttryck eller attribut att bygga övningar och samtalsfrågor kring. Detta sätt att arbeta med högtiderna innebär att vi arbetar med de mjuka värdena i läroplanen i form av värdegrund, livskunskap, existentiella frågor och emotionell kompetens.
Marie Andersen, lärare och församlingspedagog