Konsultation

Vi erbjuder tjänster på konsultbasis för att vara bollplank, specialist och rådgivare i varumärkesutveckling eller processer. Olika är ett starkt varumärke och vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter för att skapa bättre kunskap om hur ett normkreativt perspektiv kan skapa en bättre och mer angelägen kommunikation.