Pedagogiska handledningar 2017-09-14T10:51:55+00:00

Här hittar du OLIKAs normmedvetna handledningar!
De är fria för dig att ladda ner via länkarna längre ner och enkla att använda i förskolans och skolans verksamhet! Först hittar du handledningarna som riktar sig till förskolan, efter det kommer handledningarna och läsförståelse som passar i skolan. Sidan uppdateras med handledningar allt eftersom!

HANDLEDNINGAR MED ETT SYFTE
Handledningarna är skapade så att de ska kunna fördjupa läsupplevelsen och knyta den till läroplanens olika skrivningar. Genom att använda handledningarna får du som pedagog möjlighet att låta läsningen bli en del av arbetet med social hållbarhet och det förebyggande arbetet mot diskriminering.

Handledningarnas frågor
Handledningarna har dels frågor som mer tydligt knyter an till läroplanen och för skolan viktiga områden att arbeta med (till exempel vänskap, vilja, konfliktlösning och familj). Dels finns det frågor med en mer generell karaktär som knyts till teman som har med boken att göra (till exempel djur eller färger). Genom de olika typerna av frågor ges möjlighet att både titta närmare på teman som känns mer direkt knutna till boken (som att vilja ha ett husdjur) och det som är mer subtilt (som till exempel att din könstillhörighet inte ska få begränsa vad eller vem du kan leka med).

Normmedvetna bokprat
Att prata om en bok på ett normmedvetet sätt kan vara klurigt. Det beror på att vi inte vill peka ut det som bryter mot en norm som avvikande och därmed förstärka normen. Men samtidigt vill vi visa eleverna det normbrytande för att de ska bli medvetna om många olika sätt att vara och leva, eller hitta den spegling som de annars har svårt att hitta. Därför har vi formulerat frågorna på ett sådant sätt att de också ger dig stöd när du vill göra normmedvetna bokprat. Handledningarna kan på så vis indirekt ge utrymme åt det som sällan får plats. Men det gör också att en del frågor kräver en uppmärksam pedagog, så att de inte tolkas på ett normkonserverande sätt. Till exempel kan en fråga som handlar om vilken sorts klänning barnen tycker om vid en första anblick tolkas som om den riktas till flickor. Men poängen är att det är viktigt att alla barn får den frågan, eftersom kön inte ska stå i vägen för vilka kläder vi kan tycka om. I en skola med breda och inkluderande genusnormer uppstår inte några diskussioner om vem som ”kan” ha klänning, medan det på en annan skola blir ett bra tillfälle att arbeta med just den normen genom elevernas reaktioner.

INSIKTSRUTOR OCH FAKTARUTOR TILL PEDAGOGER
Med insiktsrutorna riktar vi oss till dig som vuxen. Vi tänker att de dels ger ökad kunskap om normer, genus och mångfaldsfrågor och dels ger underlag för nya och breddade samtal med barnen. Ibland, när det är lämpligt, jobbar vi också med rena faktarutor. I motsats till det normmedvetna perspektivet i frågorna som riktar sig till eleverna är insiktsrutorna en beskrivning av hur det ser ut idag. Det blir alltså en upprepning av normen snarare än ett normmedvetet ifrågasättande. Vårt mål är att insiktsrutorna ska tillföra kunskap medan handledningens frågor riktade till barn ska vidga normen och skapa en självklar självreflektion och acceptans för olikheter.

PEKBÖCKER 0-2 år
Handledningar till pekböcker? Genom att läsa boken även med äldre barn kan boken innehåll utvecklas i samtalet kring den. (Frågorna kring boken anpassas efter ålder på barnen.)
Leka inne
Leka ute
Jul: Pekbok

BILDERBOK 1-3 år
Jakten
Konrad & karamellerna
Konrad lussar
Konrads klänning
Mix kör
Nej!
Orättvist!
Tesslas mamma vill inte
Tesslas pappa vill inte
Var är pappas skor?
Varför finns jag?
Varför gråter pappan?

BILDERBOK 3-6 år
Alla dör
Badbomber & simhopp (ingår i samlingsvolymen med samma namn)
Bra bestämt (ingår i samlingsvolymen med samma namn)
Camping & kurragömma (ingår i samlingsvolymen Badbomber & simhopp)
Dansbus & kaktrubbel (ingår i samlingsvolymen Badbomber & simhopp)
Hur görs bebisar?
Jag vill inte leka själv (ingår i samlingsvolymen Bra bestämt)
Kivi och drakbrakaren
Kivi och den gråtande goraffen
Kivi och monsterhund
Min familj
MonsterMira och murveldjuret
Piraterna och regnbågsskatten
Prinsessan Victoria
Saffa & Parmesan: Den vilda ballongfärden
Full fart, UppfinnarJohanna!
Här kommer UppfinnarJohanna!
UppfinnarJohanna & Skrämselmaskinen
Vad vill du bli när du blir stor? Samlingsvolym
Vi letar skatt

Lättläst c 5 år / förskola
Lättlästa böcker på förskolan? Böckerna har ungefär lika mycket text som en bilderbok, men texten är anpassad för den nya läsaren. De fungerar lika bra för högläsning för den som just börjat läsa, och tematiken är intressant både för yngre och äldre barn. Många barn som är på väg till skolans värld läser dessutom gärna böcker som utspelar sig där, som serien om barnen i Lyckeskolan.
Lyckeskolan: Ett jobb för Nora Henriksson! (förskola)
Lyckeskolan: Klara Ek och hunden som inte var en hamtser (förskola)
Lyckerskolan: Pardis Moradi är här! (förskola)
Lyckeskolan: Trolleri med Karam Nadjar (förskola)
Lyckeskolan: Vem är kär i Abel Svensson? (förskola)
Malva börjar rida (förskola)
Malva och hästarna (förskola)
Malva i stallet (förskola)

Bilderböcker, ca 6 år/skola
Alla dör (skola)
Badbomber & simhopp (skola)
Camping & kurragömma (skola)
Dansbus & kaktrubbel (skola)
Full fart, UppfinnarJohanna! (skola)
Här kommer UppfinnarJohanna! (skola)
UppfinnarJohanna & skrämselmaskninen (skola)
Hur görs bebisar? (skola)
Kivi och drakbrakaren (skola)
Min familj (skola)
MonsterMira & murveldjuret (skola)
Piraterna & regnbågsskatten (skola)
Prinsessan Victoria (skola)
Vad vill du bli när du blir stor? (skola)
Vi letar skatt (skola)

Lättläst, c 6 år/skola
Lyckeskolan: Ett jobb för Nora Henriksson! (skola)
Lyckeskolan: Klara Ek och hunden som inte var en hamster (skola)
Lyckerskolan: Pardis Moradi är här! (skola)
Lyckeskolan: Trolleri med Karam Nadjar (skola)
Lyckeskolan: Vem är kär i Abel Svensson? (skola)
Malva börjar rida (skola)
Malva och hästarna (skola)
Malva i stallet (skola)

Kapitelbok, c 6 år/skola
Sätt straffen, Charlotte! (Charlotte #1)
Hund på plan! (Charlotte #2)
Uppdrag: Anden i flaskan
Uppdrag: Träsktroll
Uppdrag: Vattenhäxan

Läsförståelse / skola
Lyckeskolan: Klara Ek och hunden som inte var en hamster (skola)
Lyckeskolan: Vem är kär i Abel Svensson? (skola)
Hund på plan!