Om Olika 2018-02-12T13:09:56+00:00

Vår vision

Vill du också leva i en värld där olikheter berikar istället för att vara hotfulla? I en värld där alla barn kan hitta spegling i litteratur och kommunikation? Där människor bemöts  utifrån vilka de är istället för vilka de borde vara. Då vill du samma som oss.

Vi jobbar för jämställdhet och jämlikhet.
Vi jobbar för social hållbarhet och för ett inkluderande samhälle.

Och vi gör det genom att utmana begränsande stereotyper på kreativa sätt. Vi låter fler människor synas och vi belyser och ställer frågor om normer och strukturer. Det har vi gjort ända sedan starten 2007 när vi gav  ut våra första böcker. Som Sveriges första värderingsdrivna förlag skapade vi debatt, och det har vi fortsatt med. Nu även med våra nyare områden: Olika utbildning och Olika kommunikation.

Våra metoder och verktyg är både normkritiska och normkreativa.
Med normkritiken granskar vi strukturer och normer.
Och med normkreativitet driver vi förändringen framåt – på roliga, insiktsfulla och kreativa sätt.

Utmärkelser och nomineringar
Olika har fått många fina utmärkelser genom åren, bland annat Rättvisepriset och Stenbecks stipendium. Vi har också blivit nominerade till många fina priser, som till exempel Publishingpriset och Transammanspriset.

2012
”OLIKA belönades med Rättvisepriset för sin insats för att fler barn ska känna igen sig i böcker, skapa sig positiva självbilder och på så sätt bli delaktiga i samhället. OLIKA har sett bristerna i sin bransch och agerar modigt för att mångfalden i samhället ska återspeglas.”

2013
”OLIKA utmanar destruktiva normer och motverkar mobbning, trakasserier och kränkningar genom att se till att fler barn får känna igen sig i barnböcker.”

2017
Olika kommunikation nomineras till Publishingpriset med konceptet och tidningen Tillsammans med Resa & Robin. Karaktärer och innehåll togs fram i samarbete med Trafik i Mälardagen – en del av SJ.

2018 
Olika är nominerade till Transammanspriset!

Vårt miljötänk
Hållbarhet är ett ledord på OLIKA, och det gäller även hur vi påverkar miljön. Sedan länge är vårt papper FSC-märkt och de tryckerier vi jobbar med är certifierade med Svanen. Vi trycker våra böcker i Baltikum för att ha nära till vår produktion och för att minimera transporter. Ett grönare alternativ helt enkelt.