Vår vision

OLIKA är en plattform för förändring.
Vi arbetar för alla barns, ungas och vuxnas lika rättigheter – för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla får plats. Vi vill att alla ska få känna, tycka, tänka och vara som de är och vill, och att olika familjeformer, kärleksformer, funktionsvariationer och hudtoner ska synas. Därför ger vi ut normkreativa böcker och utbildar i alltifrån normkritik till hur företag kan skapa en mer inkluderande kommunikation.

Ut med stereotyper – in med möjligheter!