Om Olika 2018-07-19T14:39:56+00:00

Vår vision

Vill du också leva i en värld där olikheter berikar istället för att vara hotfulla? I en värld där alla barn kan hitta spegling i litteratur och kommunikation? Där människor bemöts  utifrån vilka de är istället för vilka de borde vara. Då vill du samma som oss.

Vi jobbar för jämställdhet och jämlikhet.
Vi jobbar för social hållbarhet och för ett inkluderande samhälle.

Och vi gör det genom att utmana begränsande stereotyper på kreativa sätt. Vi låter fler människor synas och vi belyser och ställer frågor om normer och strukturer. Det har vi gjort ända sedan starten 2007 när vi gav  ut våra första böcker. Som Sveriges första värderingsdrivna förlag skapade vi debatt, och det har vi fortsatt med. Nu även med våra nyare områden: Olika utbildning och Olika kommunikation.

Våra metoder och verktyg är både normkritiska och normkreativa.
Med normkritiken granskar vi strukturer och normer.
Och med normkreativitet driver vi förändringen framåt – på roliga, insiktsfulla och kreativa sätt.