Emili Svensson har illustrerat flera böcker för OLIKA, men tecknar även bland annat för Kamratposten. Emili står bakom bilderna i den moderna klassikern Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, men hon har även illustrerat metodböckerna Normkreativitet i förskolan och Ta makten – för att det funkar! Hennes och Tora von Platens Allan och Mike på promenad får snart en uppföljare i Allan och Mike på restaurang. Till nyutgåvan av Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 har Emili bidragit med ännu fler skarpsynta teckningar, som sätter fingret på orimliga genusnormer och knepiga krux.

Om sina illustrationer säger Emili:
I mitt skapande intresseras jag av barnens syn på världen, deras klara och avslöjande blick, särskilt för konventioner. Vardagen är en annan inspirationskälla. Humor är viktigt och jag vill att mina karaktärer ska förmedla känslor.