Karin Salmson har arbetat som journalist, förläggare och redaktör, samt är utbildare inom normkritik, genus och inkludering. Hon är också författare till över tjugofem böcker, bland annat Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling och Högtidsboken – fira och filosofera tillsammans i förskola och skola!

”Min förhoppning är att Högtidsboken ska hjälpa pedagoger att skapa en inkluderande förskola och skola där barn både känner sig sedda och får kunskap om samtidens mångfald av sätt att leva och vara.”