Johanna Ivarsson är socionom med fokus på barns rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Hon arbetar till vardags på socionomutbildningen, Malmö Universitet. Hon är författare till Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling.

I mitt arbete har det varit oerhört viktigt att ge barn tillfällen att tänka kring ’de stora frågorna’. Det är ett sätt att utvecklas och göra livet mer levbart. Jag tror även att det är viktigt att synliggöra tro, för att bekräfta barnens möjligheter att bilda sina egna uppfattningar.