Johanna Ivarsson är utbildad socionom och arbetar på Malmö högskola. Hon har tidigare arbetat många år inom skolans värld. Hon är också aktiv som utbildare och inspiratör för unga i frågor om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Johanna föreläser även kring teman som likabehandling och praktiskt jämställdhetsarbete och arbetat både med utbildning och handledning kring normkreativitet inom både förskola och skola. Tillsammans med Karin Salmson har hon skrivit metodboken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling. Såhär berättar Johanna om hur hon likabehandlar i vardagen:

Jag tänker att likabehandlingsarbete ska ske hela tiden, varje stund, varje dag. Och att jag måste ha det i ryggraden, ha med mig det som en röd tråd i vardagen. Det blir en livsåskådning och ett sätt att leva, snarare än en metod. När vi väl har tagit steget över till det normkritiska så blir det inte så svårt och är dessutom en ständig utvecklingsresa, full av kreativitet.

 

Norm_kreativitet_3d