Hen och personer som inte könas

I våra böcker använder vi pronomen, hon, hen och han, på huvudpersoner och biroller. Vi använder hen för att markera könsidentitet men lika ofta för att markera att könsidentiteten inte är viktig, och att könsidentitet kan vara olika. Här hittar du våra böcker med hen och böcker där huvudpersonen inte könas, alltså varken benämns som hon, hen eller han.