Stjärnfamilj och kärnfamilj

Alla barn har rätt att få sin familj speglad i bilderböcker. Att visa alla olika familjer visar också på den mångfald och variation som faktiskt finns. I Sverige finns det mer än 1 miljon olika familjer. På den här sidan hittar du vår böcker sorterade efter olika familjer, till exempel familjer med två mammor, en pappa och tregenerationsfamiljer.

En mamma