OLIKA bokhandledningar – gör läsningen större!

Arbetar du i förskola, skola eller på bibliotek?
Eller är du en nyfiken förälder eller vuxen som vill fördjupa samtalen kring böcker?
Vill du veta hur du via frågor kan utmana normer utan att förstärka dem?

Vi bjuder på bokhandledning till alla våra böcker. De är skrivna med ett normkritiskt tänk och ger förslag på normkreativa frågor. På så vis blir läsningen en del av värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet mot diskriminering.

LADDA ner handledningar till barnböcker till förskoleåldern!
LADDA ner handledningar till barnböcker till skolåldern!