Föreläsning: Boken som ögonöppnare
– en normkreativ lässtund

  • Vad innebär en normkritisk analys av text och bild?
  • Hur kan vi använda böcker för att ge barn fler möjligheter?
  • Praktiska tips och idéer för förändring!

Böcker ger oss möjlighet att resa i nya världar med nya perspektiv och möjligheter. Men böcker kan också befästa och återskapa stereotyper. På den här utbildningen får ni kunskap om hur ni kan gör en normkritisk analys av det ni läser med utgångspunkt från de olika diskrimineringsgrunderna. Syftet är att synliggöra vilka normer som förmedlas och ge er strategier för förändring. Så att ni kan ge barn en bredare bild av verkligheten, där alla kan känna sig inkluderade. Helt enkelt att skapa social hållbarhet enligt uppdraget i läroplan och skollag!

Föreläsningen bygger på boken Normkreativitet i förskolan och tar särskilt fokus på lässtunden och hur den kan vara en del av det förebyggande och aktiva arbetet för inkluderande normer och motverka diskriminering. Föreläsningen riktar sig till pedagoger i förskola och skola, bibliotikarier, föräldrar samt alla andra som på något sätt möter barn och ungdomar i sin verksamhet. Vi anpassar föreläsningen efter er målgrupp.

Här kan du ladda ner en pdf om föreläsningen Boken som ögonöppnare

Sagt om utbildnigen:
”Utbildningen fick mig att känna det här vill jag förändra, inte det här borde jag förändra.”
”Vi kan snacka om jämlikhet, med böcker och bilder kan vi konkretisera vad vi menar på ett tydligt sätt.”
”När vi pratar med barn om vad vi har läst kan vi lägga till så mycket mer. Tack!”

Vill du boka en föreläsning?
Varmt välkommen att kontakta Kristina Henkel
kristina(at)olika.nu eller 0737-03 35 62

____________________________

Vi har fler intressanta & spännande utbildningar!
Läs mer genom att klicka på rubrikerna nedan:

100 möjligheter – jämställdhet i praktiken
Normkreativitet -hur funkar det?
Boken som ögonöppnare
Ta makten – för att det funkar!
Pannkakor och superhjältar
Stora pojkar gråter också
Mamma, pappa eller förälder?
Kroppar, snippor och snoppar