Välkommen till Olika utbildning!

Kanske behöver ni en uppstartsföreläsning eller fördjupa era kunskaper?

Vi erbjuder en rad olika utbildningar och våra kunder är alltifrån förskolor och skolor till bibliotek och myndigheter. Förutom våra färdiga föreläsningar som du hittar nedan kan vi skräddarsy utbildningar för just er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att utbilda och våra föreläsare är Sveriges främsta experter på området.

Har du frågor, funderingar eller vill boka utbildning?
Ring Kristina: 073-703-35-62
eller skicka ett mejl till: kristina@olika.nu

Våra utbildningar:

100 möjligheter istället för 2
– jämställdhet i praktiken

I vilka situationer bemöts barn ojämställt?
Vad får det för konsekvenser för barnens självkänsla?
Hur kan vi integrera jämställdhet i vårt dagliga arbete?
Vad vinner vi med ett jämställt förhållningssätt?

Läs mer om utbildningen!

Normkreativitet, hur funkar det?
– från diskriminering till inkludering!

Hur påverkar normer barnens identitetsskapande och självkänsla?
Hur hänger de olika diskrimineringsgrunderna ihop?
Hur ger vi barnen fler möjligheter?

Läs mer om utbildningen!

Boken som ögonöppnare
– en normkreativ lässtund

Vad innebär en normkritisk analys av text och bild?
Hur kan vi använda böcker för att ge barn fler möjligheter?
Praktiska tips och idéer för förändring!

Läs mer om utbildningen!

Mamma, pappa eller förälder?
– en barnhälsovård för alla

Hur kan vi göra så att alla föräldrar känner sig sedda och välkomna?
Hur kan vi ge råd i frågor om genus och jämställdhet?
Bemötande, information och tilltal med ett normkritiskt tänk.

Läs mer om utbildningen!

Stora pojkar gråter också
– om känslor och konflikthantering

Varför är det så viktigt att arbeta med känslor och gränser?
Hur kan vi förebygga kränkningar?
Hur stärker vi barnens självkänsla?

Läs mer om utbildningen!

Pannkakor och superhjältar
– om lek och material

Hur påverkar lekar barnens identitetsskapande?
Hur kan vi skapa pedagogiska lekmiljöer som är normkreativa?
Hur kan vi ge barn fler möjligheter i leken?

Läs mer om utbildningen!

Kroppar, snippor och snoppar
– om barns sexualitet

Varför är det viktigt att vi pratar med barn om sexualitet?
Hur förklarar vi för barnen och vilka ord kan vi använda?
Hur ger vi alla barn en god självkänsla?

Läs mer om utbildningen!

Ta makten, för att det funkar!
– om självmedkänsla, ångest och rädslor

Varför är det viktigt att gilla sig själv?
Hur funkar hjärnan?
Strategier för att må bra.

Läs mer om utbildningen!

Olikas pedagogik:

OLIKA har tilldelats både Rättvispriset och Stenbeckstipendiet för arbetet med barns rättigheter. Vi har mångårig erfarenhet av att leverera uppskattade föreläsningar och utbildningar kring normer, mångfald, diskriminering, genus, HBTQ och mänskliga rättigheter.

Vår erfarenhet och mångsidighet när det gäller olika målgrupper gör att vi är skickliga på att anpassa föreläsningar så att de både känns och blir angelägna och intressanta. Vi kombinerar teori, forskning och lagstiftning med konkreta exempel och praktiska tips och idéer.

”En fot i forskning – en fot i lagar.
En hand i erfarenheter och en hand i konkreta tips och verktyg.
Så får vi förändringshjulet i rullning!”

För att skapa förändring krävs en gemensam kunskapsgrund och praktiska förslag på hur vi kan göra för att förändra. Annars lämnas den som lyssnar med att själv fundera ut hur kunskapen ska omsättas i praktiken. För oss det viktigt att som pedagogisk metod knyta samman teori och praktik och ge tydliga exempel på hur konkret förändring ska kunna skapas. Det här är en av OLIKAs styrkor när det gäller utbildningar. I våra utbildningar blandas föreläsning med reflektion och övningar. Det blir också ett tillfälle att ta upp specifika utmaningar i er verksamhet. Vårt mål i all vår utbildning är att inte bara ge ny kunskap och insikter utan också skapa en egen drivkraft hos deltagarna så att förändringsmöjligheterna för er verksamhet lever kvar.